Bolehkah Salat Sunat Setelah Subuh?

Hukum Islam adalah salah satu 'produk' Tuhan yang bertujuan menjamin kesimbangan dan kemasalahatan manusia. Keberlakuannya sangat dinamis tidak statis, sangat akomodatif…

Saya dan Gurutta Abba 6

Dalam perjalanan belajar di tahun pertama, utamanya pelajaran I’rab, saya mengalami masa yang sangat sulit. Kesungguhan itu benar-benar diuji dan setiap ujian…

Politik Di Tangan Ulama

Sebuah paradigma lama dan menjadi tata nilai dalam masyarakat adalah buruknya “nilai politik”. Jika politik itu dikaitkan dengan politikus atau para pegiat sosial…

Saya Dan Gurutta Abba 5

Tiba jualah kami akhirnya pada proses “masuk kelas” setelah melewati perjalanan panjang pada rangkaian penerimaan siswa baru. “Masuk kelas” yang saya maksudkan tak lain…